bericht van het bestuur 16-12-2020

bericht van het bestuur 16-12-2020
Beste bezoekers van de Westfriese Ekklesia,
 
Ongetwijfeld hebt u maandagavond allen de boodschap van de minister-president gehoord: een totale lockdown.  
In overleg met het bestuur is besloten dat wij geen dienst met dertig bezoekers en enkele medewerkers kunnen houden op 3 januari. Het voelt niet goed om met dertig/vijfendertig man bijeen te komen, daar waar wij thuis maximaal twee bezoekers mogen ontvangen en zelfs dat liever niet.
Wij vinden het heel erg spijtig, maar denken dat dit een juiste beslissing is. We beseffen heel goed dat  een aantal vaste bezoekers  naar onze diensten uitkijkt en het voor hen moeilijk is  deze dienst op 3 januari nu te moeten missen.
 
De dienst was zo goed als rond en wij zullen u die ook niet onthouden.  Bettine Siertsema gaat haar toespraak op 7 februari houden over Kwetsbaarheid als essentiehet belang van “verbinden” in confrontatie met  kwesties van leven en dood. Een onderwerp dat ons in deze tijd van corona heel erg aanspreekt. 
 
De toespraak van Kees Swan met het thema Maakt techniek ons menselijk of maakt techniek ons bang? zal verschuiven naar een latere datum. Kees Swan zal echter medio februari een lezing houden over Maria Magdalena, Geliefde of Apostel van de Verrezene? U krijgt hier binnenkort een uitnodiging voor. 
 
Een  kerstboodschap van Kees Swan vindt u hier onder de kerstkaart. 
Wij zien elkaar voor 7 februari niet meer. Ik wens u een goede, sfeervolle kerst met uw geliefden  en een gezond  begin van het nieuwe jaar toe.
 
Een hartelijke groet,
Marga de Groen
 

 
Kerstmis 2020
 
“ Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,
de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld,
want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.” . ( Jesaja 9 )
 
Hoe mooi zou het zijn wanneer wij ,die het juk van “coronatijd” moeten dragen, op die manier zouden worden geholpen.
Met Kerstmis staan we stil bij het kind, bij de weerloze en kwetsbare mens.
In die kwetsbaarheid en weerloosheid van het kind van Bethlehem, klinkt de onmacht door van alle kinderen, van kleine en weerloze mensen voor wie het geen vrede op aarde is.
Wij hebben iets met dat verhaal dat hier verteld wordt, wij komen er zelf in voor. Het volgen van het besluit van een overheid, dat zoeken naar een herberg, naar een beetje warmte, een beetje menselijkheid, dat wachten in de nacht, ‘volk dat dwaalt in duisternis’ en al zo lang wacht op licht, op een wonder.
Altijd en altijd ontroert het me weer opnieuw. Mensen, allemaal verschillend van hart en gezicht, oud en jong, man en vrouw, die samen willen komen om samen een lied van vrede te zingen en naar het verhaal te luisteren van de geboorte van een kind, dat als God-met-ons wordt aangeduid. Wonderlijk, want voor velen van ons valt er eigenlijk niets te zingen, niets te geloven, geslagen als we soms zijn door het leven.
Want er zijn er onder ons die gebukt gaan onder het juk van deze tijd van “ social distance” en eenzaamheid. Deze “ corona tijd ”  verminkt onze contacten ,maar voor sommigen hun hele leven, hun fysieke bestaan. We worden op ons zelf teruggeworpen en zoeken naar een nieuw licht, troost voor wie bedroefd zijn.
Alleen is maar alleen –misschien weet u daar alles van, hoe machteloos een mens alleen kan zijn. Soms kijk je zo uit naar een medemens, iemand die naast je staat of die je opzoekt, iemand die iets tegen je zegt, “ een medemens als een engel van God “.
Met dit verhaal hebben we iets, omdat het niet alleen een verhaal is van lang geleden, maar omdat het hier en nu aan ons geschiedt. Door stil te staan bij dit kind wordt het kind opnieuw geboren: in jou, in mij, en krijgen we de ogen terug van een kind; je ziet je eigen waardigheid en de waardigheid van de ander.
Er is vandaag de dag geen ander verhaal over God, dan dat Hij gebeurt in mensen die zelf zó klein zijn geworden, dat zachtmoedigheid voortaan hun kracht is. Ze vallen niet meer aan, bijten niet meer terug, omdat het meedogenloze en het weerloze in hen verzoend is. De wolf en het lam in hen zetten ze in om zachte krachten te ontwikkelen.
Met deze gedachten wens ik U, mede namens het bestuur van de West-Friese Ekklesia,  een zalig kerstfeest.
Kees Swan
 
terug