Het resultaat over 2018 van de begroting seizoen 2018-2019

Het resultaat over 2018 van de begroting seizoen 2018-2019

Stichting Westfriese Ecclesia


Hoorn, 14 januari 2019


Begroting seizoen 2018-2019 (herzien en met deel over 2018

Uitgangspunten: 10 diensten en 4 thema-avonden voor het volledige seizoen.


Inkomsten
                                               Totaal               2018(4x)           Resultaat          2019(6x)
Don.V.v.B.P.Pl.N.H.                   2750,-               200,-               0.-                    2550,-
Donateurs/giften                        2000,-               800,-               720,-                 1200,-
Collecte                                     3700,-             1480,-               1548,8              2220,-
Koor                                           2730,-             1820-                1830,-               910,-
Thema avonden                          3000,-            1400, -              1725,-               1600,,-
Subsidie Thema-avonden              500,-               100,-               55,-                    400,-              
Diversen                                        30,-                   -,-               335,27                  30,-
Tekort:                                        135,-                35,-                                          100,-

Totaal:                                     14845,-             5835,-               6224,07            9010,-
           
Uitgaven

                                               Totaal               2018(4x)           Resultaat          2019(6x)
Diensten                                    5315,-             2045,-               1962,75            3270,-
Huur                                           1400,-               560,-               550,-                  840,-
Koor                                         3230-               1130,               1251,-               2100,-
Thema avonden (4x)                  3500,-             1500,-              1539,47            2000,-
PR en voorlichting                     1000,-               400,-               618,74                600,-
Bestuur                                       200,-               120,-               0                          80,-
St. Leerhuis
Onvoorzien                                  200,-                 80,-               59,-                    120,-              
                                                              
Totaal:                                     14845,-             5835,-               6207,46            9010,-

Overschot:                                                                              16,61   


x
terug