gedicht van de week (15)- Rutger Kopland

gedicht van de week (15)- Rutger Kopland


Tijd
 
Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is
 
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven
 
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg
 
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen
 
het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd
 
te bedenken hoe we nu leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd
 
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachte is geen tijd
 
we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind
 
 
Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Over het verlangen naar een sigaret (2001)
 
terug