Jaarprogramma 2019-2020

Jaarprogramma 2019-2020
West-Friese Ekklesia
Onderwerpen  voor de vieringen  2019 – 2020
Inspirerende personen en teksten, wat betekenen ze voor ons?
  DIENSTEN  
  Thema
Waardoor worden wij bezield en geïnspireerd ? In het 20e jaar van het bestaan van onze West-Friese Ekklesia gaan we opnieuw in 10 diensten op zoek naar inspiratie voor onze levensweg. We gaan te rade bij oude teksten en personen, wel of niet met een Bijbelse oorsprong.
In de diensten komen de denkbeelden aan de orde van verschillende personen uit de joods/christelijke geloofsgeschiedenis : Habakuk, Prediker, Paulus , maar ook Dostojewski of Ida Gerhardt.
In de laatste dienst zullen we stilstaan bij het 20 jarig bestaan van de Ekklesia.
Verder organiseren we in het najaar twee avonden over het ontstaan van de bijbel en het Jodendom. De bekende deskundige op het gebied van de klassieke oudheid Jona Lendering zal ons op zijn enthousiaste manier meenemen naar nieuwe vergezichten op die periode.
In januari kunt U het theaterstuk “ Titus “ van Peter Vermaat bezoeken. En in de week voor Pasen komt er een muzikale lezing met lichtbeelden  naar aanleiding van het Evangelie van Maria Magdalena door Kees Swan met medewerking van het muziekensemble o.l.v. Jerry Korsmit.
 
 
September Het 20e jaar West-Friese  Ekklesia
In de wisseling van tijden beweegt het al.
Prediker ziet alle dingen komen en gaan, maar hij klampt zich daar niet aan vast. In het komen en gaan ziet hij ‘het al’ bewegen. Zonder dat hij dit ‘al’ overzien of ‘vatten’ kan. Prediker blijft niet steken in het ‘al’, hij denkt verder dan de verzamelplaats van alle komen en gaan. Want, zo zegt hij, wie voeling heeft met ‘het al’ in alle wisselvalligheden, komt, als hij lef heeft, in contact met ‘de eeuwigheid’.
Kees Kok
 
Oktober Over duurzaamheid en de toekomst van de wereld. De planeet aarde is ons gemeenschappelijk huis. Voor dat gemeenschappelijk huis hebben we ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Een spiritualiteit van de duurzaamheid is gericht op bewustwording van die verantwoordelijkheid. Kees Swan
November Geloofstaal en leven met de dood bij Ida Gerhardt Bettine Siertsema
December Advent: een volk dat in duisternis wandelt en hoopt op de Messias Juut Meijer
 
Januari Rusteloze religieuze zoekers : Paulus
De hellenistische wereld van Paulus vertoont veel overeenkomsten met die van ons. Er is sprake van globalisering, migratie en religieus radicalisme
 
Alex van Heusden
 
Februari Rusteloze religieuze zoekers : Dostojewski.
Het heersende idee is dat je alles zelf kunt bepalen, onafhankelijk van anderen. Maar ondertussen nemen gevoelens van stuurloosheid en zinloosheid aantoonbaar toe.  Kennelijk valt het ons  moeilijk met onze nieuw verworven vrijheid om te gaan.
Welmoed Vlieger
 
Maart In geuren en kleuren. Over geliefden en beminnen :
“Behoed de liefde van de geliefden. Gij die weet hoe broos en bijna niets twee mensen zijn “
Alex van Ligten
 
April Het andere gezicht van de zorg. Zorg rond het levenseinde. Over zorg en barmhartigheid. “Barmhartigheid” als spiritualiteit van mensen die in de zorg werken Wout Huizing 
Mei Rusteloze religieuze zoekers :
Habakuk.
Hij hoort tot de zogenoemde Kleine Profeten. Hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia. In zijn geschrift komt hij op voor de kleine mens die uitgebuit en onderdrukt wordt door de machtigen. Het boek Habakuk blijkt een geladen, poëtische tekst te zijn.
Peter Vermaat
Juni West-Friese Ekklesia 20 jaar :
Over de bezieling door woord en muziek in de Ekklesia
Kees Kok

 
 
terug