Kerstgedachte Kees Zwan - Kesrtmis 2021

Kerstgedachte Kees Zwan - Kesrtmis 2021
KERSTMIS 2021
 In de liturgie van de oude kerk klonken de woorden “het woord is vlees geworden”,  “ Gods woord werd een mens van vlees en bloed “ . Zo zou je kunnen zeggen dat wij met Kerstmis gedenken dat ”God is mens geworden “ in het kind van Bethlehem.
God die naar ons toekomt, wie we ook zijn, wat we ook doen, waar we ook wonen, want door Jezus’ menswording is God in ieder van ons komen wonen. Dat is dus wat er veranderd is bij en door de geboorte van Jezus: dat God in alle mensen is komen wonen. Hij laat ons nooit alleen, waar we ons ook bevinden: in een gezin, op straat, alleen, in een vluchtelingenkamp, in een gevangenis, gelijk waar. Hij woont in ieder van ons om ons mens zijn te verruimen, zodat we Hem altijd kunnen ontdekken in onszelf, maar ook in onze medemensen kortbij en veraf. En zo verdrijven we de duisternis in onszelf en in de anderen: door Gods liefde te zien in onszelf en in onze medemensen. Dat is wat Kerstmis is: dat God in ons, in alle mensen is komen wonen.
God is met ons. En Hij laat ons met Kerstmis zien hoe we liefde en hoop kunnen schenken. Immers, Hij is niet met macht en kracht, met rijkdom en pracht naar ons is gekomen, maar als een zwak kind dat niet geboren wordt in een paleis, zelfs niet in een eenvoudig huis, maar in een stal, want er was geen plaats in de herberg. Weerloos als een kind, als een vluchteling, als een mens in nood, als een vreemde die niet meetelt. Zoals Maria niet meetelde, want er was geen plaats in de herberg, zij was niets meer dan een vreemdeling, misschien zelfs een vluchteling op zoek naar hulp. Want dat is de keiharde werkelijkheid van Kerstmis in zoveel landen en op zoveel plaatsen: er was en er zijn plekken waar geen plaats is voor de geboorte van God.
Op Kerstmis kunnen we dankbaar zijn voor het feest dat God in ieder van ons is komen wonen, en zijn  liefde en hoop in ons tot leven heeft gewekt. En natuurlijk ook liefde voor ons gezin, onze familie, met wie we wellicht samen aan tafel zullen zitten . Maar Kerstmis is meer dan samen feestelijk tafelen. Liefde voor onze medemensen, die alleen zijn, hoop voor mensen in nood. Want juist in hen zien we het weerloze kerstkind. 
In die zin wens ik U ,namens de Westfriese Ekklesia , een zalig Kerstfeest toe.
Kees Swan
 
terug