Protocol bij de lezingen (ivm Corona) Protocol bij de lezingen (ivm Corona)
Protocol lezingen  Westfriese Ekklesia Wognum

Vanwege het corona-virus zijn de volgende maatregelen genomen die gelden voor, tijdens en na de lezingen van Jona Lendering:

1.
U bent verplicht zich vooraf aan te melden voor de lezingen bij tim.zaal@hotmail.com
Vermeld graag vooral uw telefoonnummer bij aanmelding!
Er is een maximum aantal beschikbare plaatsen; bij aanmelding graag aangeven of men per twee personen ( één huishouden) samen kan zitten. Inrichting zaal: telkens twee stoelen bij elkaar. Uiteraard kan men ook alleen komen.

2.
U wordt bij binnenkomst verwelkomd door een gastheer/-vrouw,  een korte gezondheidscheck zal plaatsvinden. Ook bij (milde) verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven en u af te melden zodat wij iemand op de wachtlijst blij kunnen maken. Wij vragen u de handen te ontsmetten; uw aanwezigheid wordt opgetekend/afgevinkt d.m.v. een lijst (naam en telefoonnummer).

3.
Vanaf 19.40 uur kunt u binnenkomen. Komt u alstublieft op tijd: om 20.00 uur sluiten de deuren. Een gastheer/-vrouw begeleidt u naar uw plaatsen. Op weg naar de zaal is gelegenheid koffie/thee te kopen en mee te nemen naar de zaal.
Over de inrichting: er zijn voldoende brede looppaden en alles staat op 1,5 m. De stoelen mogen niet verschoven worden.

4.
Er is geen garderobe: de jassen en tassen gaan mee naar de zitplaatsen. Wij vragen u vooral te blijven zitten, het is niet toegestaan rond te lopen.

6.
De kaarten ad. € 18,-  dienen vooraf betaald te worden op rekening
NL13 ABNA 0574 9757 80 t.n.v. Stichting Westfriese Ecclesia..  
Contant of met pin betalen aan de ingang is niet mogelijk.

7.
Is de lezing ten einde, dan begeleidt de gastheer/-vrouw u één voor één of in tweetallen naar buiten, te beginnen achter in de zaal.

8.
Het gebruik van de toiletten dient tot een minimum beperkt te blijven. Er zijn extra reinigingsmiddelen beschikbaar die u kunt gebruiken voor deurklink en toiletbril.

9.
De richtlijnen kunnen veranderen: bij een verplichting een mondkapje te dragen stellen wij deze beschikbaar tegen een kleine vergoeding.
 
terug