Themaseizoen 2022-2023

Themaseizoen 2022-2023
Thema seizoen 22-23: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”

De Westfriese Ekklesia heeft voor het jaar 2022-2023 gekozen voor het thema :                     “ Inspirerende liederen als bron van bezieling “. De voorgangers die een toespraak houden , hebben we gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis voor hen heeft.
De WFE kiest voor deze werkwijze omdat de liederen een essentiële plaats hebben in onze diensten en voor veel mensen ook een reden zijn om elke maand weer onze Ekklesia te bezoeken. Want in veel liederen gaat het over een visioen van vrede, een visioen dat haaks staat op ons alledaagse leven en gangbare manier van denken.                          Liederen die ‘dwars’ zijn, ‘ ontroerend ‘ of ‘ wonderbaarlijk ‘. Soms mysterieus in taal. 
In de traditie van het jodendom en christendom blijven wij het mysterie koesteren als een mysterie, niet als duidelijk antwoord op onze vragen. Maar wanneer we samen hier over zingen, is het een gedeeld mysterie, nemen we één taal in de mond, vormen we één Ekklesia. 
De kracht van het zingen is dat de melodie je meeneemt naar een niveau waarin je boven jezelf uitstijgt. Wie zingend een lied binnengaat, wordt meegenomen door de bewogenheid die in de tekst en de melodie ligt. Degenen die zingen, vergeten als het ware heel even zichzelf. Zij zijn niet meer die zingen, maar “het” zingt in hen. Hoelang zo’n ogenblik van zichzelf vergeten duurt, weet niemand.. Het zijn momenten die je niet kunt organiseren, maar die je overkomen.
Want wat we zingen, dat geloven wij: Het visioen van “een rijk dat niet van deze wereld is “.
Wij hopen dat U geïnspireerd zult raken door de gekozen liederen en de teksten die daarmee worden verbonden.
terug