Welkom bij de dienst op 2 junii 2019 Welkom bij de dienst op 2 junii 2019
 Bid en Werk

In deze viering zal Kees Kok nader ingaan op de regel van Benedictus van Nursia: “Ora et labora (Bid en werk)” De regel van Benedictus kan worden gelezen als een poging tot een blauwdruk van een totaal andere, egalitaire samenleving, een voorschot op de komende wereld, een proeve van het koninkrijk van God. De raad die Jezus aan die hooggeplaatste meneer geeft: verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen, wordt er eenvoudig mee opgevolgd (Lukas 18:18vv).
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 2 juni te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Een hartelijke groet,
Marga de Groen,
Namens het bestuur
 
terug