Welkom bij de dienst op 5 mei 2019 Welkom bij de dienst op 5 mei 2019
 Titus Brandsma en de verduistering van ons godsbeeld
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 5 mei 2019 om 11.00 uur in de Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. 
In deze viering zal Peter Vermaat nader ingaan op Titus Brandsma, het godsbegrip en de verduistering van ons godsbeeld. In zijn diesrede, gehouden in 1932 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, vroeg Brandsma zich af hoe het kan dat de zich ontwikkelende mens zich steeds meer afkeert van God.                          
Peter Vermaat is verteller, dichter, theatermaker en theoloog. In zijn vertellingen en theaterproducties laat hij zich inspireren door verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost en West. Hij maakte theatervoorstellingen o.a. over Franciscus van Assisi en Titus Brandsma.
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 5 mei te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Een hartelijke groet,
Marga de Groen,
Namens het bestuur van de Westfriese Ekklesia
 
terug