Welkom bij de dienst op 6 oktober 2019

Welkom bij de dienst op 6 oktober 2019
NB ook tweede viering van de Westfriese Ekklesia in de protestantse kerk van Sijbekarspel!
“U staat op heilige grond!”
Beste bezoeker van de Westfriese Ekklesia
De tweede viering in het 20e seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 6 oktober 2019 om 11.00 uur. Wegens de verbouwing van de kerk in Wognum zal ook deze viering plaatsvinden in de protestantse kerk van Sijbekarspel, Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel.
Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze tijd in de Westfriese Ekklesia”.
In deze viering zal Kees Swan spreken over een zoektocht naar spiritualiteit en duurzaamheid. Over duurzaamheid en de toekomst van de wereld. De planeet aarde is ons gemeenschappelijk huis. Voor dat gemeenschappelijk huis hebben we ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Een spiritualiteit van de duurzaamheid is gericht op bewustwording van die verantwoordelijkheid.
Kees Swan studeerde theologie in Amsterdam en maatschappijwetenschappen in Tilburg. Hij werkte ruim 35 jaar als docent godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijleer op het Tabor College, locatie Oscar Romero in Hoorn. Hij was lid van diverse liturgiegroepen en kerkbesturen en is momenteel voorzitter van het bestuur van de WFE
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 6 oktober (nog eenmaal in Sijbekarspel) te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Een hartelijke groet,
Marga de Groen,
Namens het bestuur
Ook nodigen wij u uit op de twee thema-avonden:
Op 16 en 23 oktober van 20.00 u. – 22.00 u. houdt Jona Lendering in de protestantse kerk in Wognum een lezing over Het ontstaan van het jodendom en de bijbel. In de twee lezingen met lichtbeelden gaat Jona Lendering, historicus, gespecialiseerd in de kennis van de oudheid, in op het ontstaan van het jodendom, te beginnen met de Kanaïtische godsdiensten, de twee joodse koninkrijken Israël en Juda, de groei van de joodse literatuur en de gevolgen van de overheersing door de Babyloniërs, Perzen en Grieken. Het verschil tussen toen en nu: destijds stond altijd de tempel in Jeruzalem centraal. In zijn verhaal laat hij zien waar de diverse Bijbelboeken in de geschiedenis van het jodendom te plaatsen zijn, mede aan de hand van archeologische vondsten.
Als men de Bijbel leest in een Nederlandse vertaling dan lijkt het net of het een doorlopend verhaal is. Maar dat is niet zo, er zijn Bijbel boeken geschreven in het Hebreeuws, in het Aramees en in het Grieks in verschillende tijdsvakken en ook onder verschillend politiek gesternte, denk aan Babylon en aan Rome.
Kaartverkoop lezingen “Ontstaan van de Bijbel” (16 en 23-10-19)
Toegangskaart: € 15,00 per kaart voor twee avonden
Kaarten  kunt u reserveren op naam via email of telefoon:
    en of  06-10875975 (17.00-19.00 uur)
Kaarten kopen  kan door het geldbedrag over te maken aan:
Stichting Westfriese Ecclesia
NL13ABNA0574975780
o.v.v. uw naam en vermelding “Ontstaan van de Bijbel”
De gereserveerde en de betaalde kaarten liggen klaar bij de ingang.
 
Let op: Er is geen PIN apparaat aanwezig bij de ingang.
 
terug