Welkom bij de dienst op 1 december 2019

Welkom bij de dienst op 1 december 2019
een volk dat in duisternis wandelt …
Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia
Beste bezoekers van de Westfriese Ekklesia,
De eerstvolgende viering in het 20e seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 december 2019 om 11.00 uur. In deze viering zal Juut Meijer spreken over “Advent: een volk dat in duisternis wandelt en hoopt op de Messias.” Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.
Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus gemeente in Amsterdam.
Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 1december te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Ook wil ik u van harte uitnodigen om op 22 januari de voorstelling De passie van Paulus, gespeeld door Peter Vermaat, bij te wonen.  Hieronder vindt u informatie over de voorstelling. Ook stuur ik u een pdf van de flyer die wij verspreiden. Misschien hebt u een mogelijkheid deze ook verder te verspreiden.
Een hartelijke groet,
Marga de Groen,
Namens het bestuur
 
 De Passie van Paulus
Op woensdagavond 22 januari 2020 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling De Passie van Paulus in de Westfriese Ekklesia, Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.
 
Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de aanhangers van de weg, zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich als een vurige verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood bewerkt en geredigeerd. De vraag is, wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? In de voorstelling De Passie van Paulus maakt het publiek kennis met het leven van Paulus. Een leven dat er misschien anders heeft uitgezien dan men vaak heeft gedacht. De voorstelling laat zowel zijn engagement zien als de tegenslagen die Paulus te verduren kreeg. Deze theatervertelling met levensgrote poppen en een masker wil nieuwsgierig maken naar wie Paulus is geweest. Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker: www.petervermaat.nl
 
Waar:  Westfriese Ekklesia
             Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum
Wanneer: Woensdag 22 januari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Prijs:  € 10,-                                                
 
terug