Inspirerende avonden Inspirerende avonden

Het betreft een voorstelling op 10 oktober  van Peter Vermaat over Franciscus van Assisi. De voorstelling van Peter Vermaat, die behalve theoloog ook poppenspeler is en dichter/verteller, is een prachtige aanvulling op de toespraak die Alex van Heusden op 2 oktober over Franciscus van Assisi houdt. 
 
Op 13 november zingt Geanne van Soelen  liederen van Huub Oosterhuis met begeleiding van Dick Grasman en toelichting van Kees Kok. Deze liederenavond houden wij ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Huub Oosterhuis.
 
U kunt kaarten bestellen via de site, telefonisch of door overmaking op ons rekeningnummer. 
Wij hopen u daarbij te ontmoeten.

Voor uitvoerige informatie ga dan op het jaarprogramma.

 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia

Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.

 
Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia

Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia
 
Sinds bijna 20 jaar bestaat er midden in West-Friesland een plek waar mensen inspiratie kunnen vinden voor hun levensbeschouwelijke vragen. De Westfriese Ekklesia .
De Ekklesia zelf laat zich inspireren door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis en de Ekklesia Amsterdam.
In volledige vrijheid van denken, ervaren en zingen gaan wij niet ten onder aan de letter en het leergezag van de dogmatische kerk van deze tijd. Net als in het begin van het christendom zijn wij een vrije en autonome gemeente, gemeenschap, ekklesia.
In het komende seizoen gaan we aan de slag met 10 vieringen in de Protestantse kerk van Wognum en twee thema-avonden in dezelfde kerk. En alles staat in het teken ‘Waardoor en door wie laten wij ons inspireren?’
In de vieringen komen de denkwerelden van verschillende personen uit de geschiedenis van het Christendom naar voren. Zoals Meister Eckhardt, een mysticus uit de middeleeuwen, maar ook het zogenaamde 5e evangelie van Thomas. We verdiepen ons ook in het gedachtegoed van Dorothee Solle, een bekend Duits theologe en Martin Buber, een joodse geleerde.