Viering zondag 2 oktober 2022

Viering zondag 2 oktober 2022
Aan de bezoekers van de Westfriese Ekkleisa
Inspirerende liederen als bron van bezieling
“Ander, ouder…”
 Geeske Hovingh preekt in de Westfriese Ekklesia
De tweede viering van het nieuwe seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 2 oktober 2022 om 11.00 uur. Het jaarthema voor dit seizoen 2022-2023 luidt: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”
In deze viering zal Geeske Hovingh spreken over “Ander, ouder, iemand in ons verborgen; plotseling oplaaiend vuur van visioenen…” (VL907). 
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.
Geeske Hovingh heeft culturele antropologie gestudeerd en is coördinator van het Wereldhuis in Amsterdam. Zij is een vaste gastspreker bij de Ekklesia Amsterdam.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 2 oktober te ontmoeten. U bent van harte welkom. 
Een hartelijke groet,
Marga de Groen,
namens het bestuur van de Westfriese Ekklesia
 
Voorstelling: Titus, held of heilige?

Voorstelling: Titus, held of heilige?
Persbericht:

Logo dichter-verteller

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’

Op vrijdag 14 oktober 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag. 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus.

Waar:        St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, Spanbroek
Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur.
Prijs:  €15,00 p.p.     
Reservering: jcj.verbruggen@quicknet.nl U kunt contant betalen bij binnenkomst of overmaken op JCJ Verbruggen NL 41 INGB 0003 8106 06 met de vermelding ‘Titus, held of heilige’
 
Themaseizoen 2022-2023

Themaseizoen 2022-2023
Thema seizoen 22-23: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”

De Westfriese Ekklesia heeft voor het jaar 2022-2023 gekozen voor het thema :                     “ Inspirerende liederen als bron van bezieling “. De voorgangers die een toespraak houden , hebben we gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis voor hen heeft.
De WFE kiest voor deze werkwijze omdat de liederen een essentiële plaats hebben in onze diensten en voor veel mensen ook een reden zijn om elke maand weer onze Ekklesia te bezoeken. Want in veel liederen gaat het over een visioen van vrede, een visioen dat haaks staat op ons alledaagse leven en gangbare manier van denken.                          Liederen die ‘dwars’ zijn, ‘ ontroerend ‘ of ‘ wonderbaarlijk ‘. Soms mysterieus in taal. 
In de traditie van het jodendom en christendom blijven wij het mysterie koesteren als een mysterie, niet als duidelijk antwoord op onze vragen. Maar wanneer we samen hier over zingen, is het een gedeeld mysterie, nemen we één taal in de mond, vormen we één Ekklesia. 
De kracht van het zingen is dat de melodie je meeneemt naar een niveau waarin je boven jezelf uitstijgt. Wie zingend een lied binnengaat, wordt meegenomen door de bewogenheid die in de tekst en de melodie ligt. Degenen die zingen, vergeten als het ware heel even zichzelf. Zij zijn niet meer die zingen, maar “het” zingt in hen. Hoelang zo’n ogenblik van zichzelf vergeten duurt, weet niemand.. Het zijn momenten die je niet kunt organiseren, maar die je overkomen.
Want wat we zingen, dat geloven wij: Het visioen van “een rijk dat niet van deze wereld is “.
Wij hopen dat U geïnspireerd zult raken door de gekozen liederen en de teksten die daarmee worden verbonden.
 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia
Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.