Info m.b.t. ANBI Info m.b.t. ANBI

Naan van de instelling: Stichting Westfriese Ecclesia
Roepnaam: Westfriese Ekklesia
 
RSIN/Fiscaalnummer: 809559080
KvK nummer:    37091420
 
Contactgegevens: www.westfrieseekklesia.nl

 
Doelstelling:
 
Beleidsplan
Voor het beleidsplan klik hier
 
Bestuurssamenstelling:
Samenstelling bestuur per 1 juni 2017
C.L.P. Swan     Voorzitter
J.P. Wolke       Secretaris
T.M.E. Zaal     Penningmeester
M.A.M. Moussault-de Groen
A.H. Frölich
M.G. Schaap-Kolenberg
C.T. Gitzels-Groen
C.J. Koster
M.R. van Aalst
 

Beloningsbeleid
 
Verslag uitgeoefende activiteiten
 
Financiële verantwoording
Voor het resultaat over de periode 2015 - juni 2017 klik hier
Voor de begrotingseizoen 2016 - 2017, die is vastgesteld op 12 juni 2016, klikt u hier