Vieringen en activiteiten Vieringen en activiteiten
Beste bezoekers en leden van de West-Friese Ekklesia
Zoals u weet, is de lockdown periode deze week verlengd tot 9 februari. Voorlopig zijn we  nog niet allemaal gevaccineerd. Het besmettingsgevaar blijft daardoor, juist ook voor onze leeftijdsgroep, hoog. Daarbij komt nog, dat er een nieuwe variant in omloop is.
Kortom, we moeten voorzichtig blijven en zo weinig mogelijk bij elkaar op bezoek komen, op reis gaan of bijeenkomen in vieringen. 
Het bestuur van de West Friese Ekklesia kiest er daarom voor om voorlopig geen activiteiten meer te organiseren waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Daarmee immers creëren we contact en het risico elkaar te besmetten, hoe voorzichtig we ook zijn. 
We willen ook duidelijkheid geven over het wel of niet doorgaan van activiteiten aan de medewerkers, de predikanten, het koor en de kerk. Daarom zijn er vanaf nu – hoe drastisch we dat ook vinden - in dit seizoen geen vieringen of thema-avonden meer. 
We zullen ons in de tussentijd bezinnen op het volgend seizoen. De geplande toespraken voor dit jaar in het kader van het thema Zinvol leven en de lezingen die gepland stonden, zullen we indien mogelijk doorschuiven naar het volgend jaar.
D.m.v. onze website en via de mail zullen we iedere maand met u in contact blijven. Eventuele mededelingen of een inspirerende tekst kunt u op de website en via de mail lezen.
We vonden het een moeilijk besluit om de diensten van dit seizoen te cancelen, maar in onze ogen de enig juiste. Wij hopen u gezond en wel in september weer te ontmoeten.
 
Vriendelijke groeten en blijf gezond ,
namens het bestuur,
 
Marga de Groen (liturg)en Kees Swan (voorzitter)