Programma diensten voor seizoen 2020-2021

Programma diensten voor seizoen 2020-2021
West-Friese Ekklesia . Thema’s voor de vieringen in 2020 – 2021

In 2018 heeft de journalist Fokke Obbema een serie interviews gedaan met allerlei mensen over de essentie van ons bestaan. Het idee voor die interviews kreeg hij in de periode dat hij bezig was om zijn eigen “bijna doodervaring” te verwerken. Deze gesprekken zijn gepubliceerd in de Volkskrant en in 2019 uitgegeven in boekvorm.
Dit boek is voor ons inspiratiebron geweest voor de keuze van het thema in het komende jaar. Vooral de inzichten die Fokke Obbema door deze gesprekken heeft gekregen willen wij verbinden met onze eigen vragen en met de vragen van mensen zoals die in Bijbelse verhalen tot ons zijn gekomen.
Chaos en willekeur is ons overkomen in het afgelopen jaar tijdens de corona crisis. Existentiële vragen zijn uit dit besef van sterfelijkheid voortgevloeid. Die chaos, willekeur en existentiële vragen vragen om weerwerk, houvast en wijsheid.
In onze teksten, vieringen en liedjes proberen we die levenswijsheid te ontdekken en vast te houden.6 September :
Elkaar bijeen zingen.
Over bezieling door woorden muziek in de West-Friese Ekklesia ( 20 jaar ).
Toespraak : Kees Kok

4 Oktober
Zinvol leven.                                                                                                                                                      Wat te doen met leefregels? Spreuken, Prediker                                                                    Toespraak : Gerard Swüste
1 November                                                                                                                                         Denk eraan dat je sterfelijk bent, dus vergeet niet te leven! Wat zegt de bijbel over een leven na de dood? En wat betekent dat voor ons? Of: Is het zinvol op je leven terug te kijken en wat doe je ermee?                                                                                                Toespraak : Alex van Ligten.
6 December
De Geest van het wijze leven.                                                                                                              Het loflied op Vrouwe Wijsheid Of: Wijsheid, De Geest van de Levende.                            Juut Meijer.
3 Januari                                                                                                                                                   Kwetsbaarheid als essentie.                                                                                                                  Het belang van “verbinden “ in confrontatie met kwesties van leven en dood . Kunnen we die “diepe verbondenheid met anderen “ ervaren                                                                                                                                           Toespraak : Bettine Siertsema,


7 Februari                                                                                                                                                  Maakt techniek ons menselijk of maakt techniek ons bang ?                                                  Over techniek , mensbeelden en ons godsbeeld ?                                                                                             Toespraak : Kees Swan
        7 Maart                                                                                                                                                       Religie als zingeving                                                                                                                            Als rusteloze religieuze zoeker behoort Habakuk tot de zogenoemde Kleine Profeten. Hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia. In zijn geschrift komt hij op voor de kleine mens die uitgebuit en onderdrukt wordt door de machtigen. Het boek Habakuk blijkt een geladen, poëtische tekst te zijn, die vandaag de dag nog verrassend actueel is, als het gaat om het stellen van de godsvraag. Is de hemel misschien leeg?                         Toespraak : Peter Vermaat

4-4 of 11-4     Kees Kok, Voltooid leven? Voltooiing en verrijzenis  (de datum staat nog niet vast. )

2 Mei                                                                                                                                                              De zin van een economische crisis : Leven van vergeving.                                   Vergeving? Na de crisis kwijtschelding van schulden? Een moeilijk woord. Over een nieuwe economie en nieuwe manieren van leven na de crisis.                                                    Toespraak :  Alex van Heusden
             6 Juni                                                                                                                                                          Voor leven zorgen .                                                                                                                                Het andere gezicht van de zorg. Zorg rond het levenseinde. Over zorg en barmhartigheid. “Barmhartigheid” als spiritualiteit van mensen die in de zorg werken.                                                                                                          Toespraak : Wout Huizing,  

 
terug