Een gedicht van Henriette Roland Holst

Een gedicht van Henriette Roland Holst
Gedicht van de week ter bemoediging,
uitgezocht door Jan Wolke


 "De zachte krachten zullen zeker winnen".

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen
 
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luisteren
 
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
 

Henriette Roland Holst
Uit: Verzonken grenzen (1920)
 
terug