Info m.b.t. ANBI

Info m.b.t. ANBI
Gegevens Stichting
Naam van de instelling: Stichting Westfriese Ecclesia
Roepnaam: Westfriese Ekklesia
 
RSIN/Fiscaalnummer: 809559080
KvK nummer:    37091420

 
Contactgegevens 
Adres: Koperslager 40, 1625 AK Hoorn
Tel: 0229-274403
Email: mdegroen@planet.nl (contacten diensten)
Info:  www.westfrieseekklesia.nl
 
Doelstelling
De bevordering van het geestelijk welzijn ongeacht de gezindte. Daartoe wordt vanuit een oecumenische gezindheid een plek gecreëerd voor mensen die zoeken naar nieuwe en inspirerende vormen van liturgie en leerhuis. Dit wordt verwezenlijkt door het organiseren van bijeenkomsten van spirituele en godsdienstige aard (de diensten) en/of van culturele aard (de leerhuizen).

Functie van de bestuurders:
Het bestuur van de Stichting stelt het aantal – drie of meer natuurlijke personen - bestuurders vast.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Zie voor verdere informatie: (zie statuten Stichting, artikel 3.1)
 
Beleidsplan
Voor het beleidsplan klik hier
 
Bestuurssamenstelling:
Samenstelling bestuur per 1 december 2023
C.L.P. Swan                                   Voorzitter
J.P. Wolke                                      Secretaris
T.M.E. Zaal                                    Penningmeester
M.A.M. Moussault-de Groen         Lid
C.J. Koster-v.d. Bent                     Lid
A.A.M. Schouten-Appelman          Lid
R.A. Konijn-Kapteijn                      Lid
Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid klik hier
 
Verslag activiteiten 2016-2017 
Gedurende het seizoen 2016-2017 was het jaarthema: “Waartoe zijn wij op aarde?” Rond dit thema
zijn er in het afgelopen seizoen negen diensten en vier leerhuisbijeenkomsten georganiseerd.
Bij elke dienst stond een aspect van het jaarthema centraal, dat werd ingekleurd door de inleiders van de preek. De boeiende predicaties van de verschillende inleiders over dit thema zijn te vinden op onze site. Per dienst waren gemiddeld 100 personen aanwezig.
Bij een leerhuisbijeenkomst worden aspecten van het jaarthema verder uitgediept.
Uitgevallen is helaas de dienst van januari 2017 vanwege roosterproblemen.

 


“Ik merk uw instelling vanaf 01 januari 2017 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI)”
 RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 8095 59 080


 
terug