Themaseizoen 2023-2024 Themaseizoen 2023-2024
Westfriese Ekklesia (Programma Seizoen 23 – 24)
Thema seizoen 23-24: “Een mens te zijn op aarde”
Voor het seizoen 2023-2024 heeft de Westfriese Ekklesia opnieuw gekozen voor inspirerende liederen als leidraad voor het jaarthema en het thema van de afzonderlijke vieringen. Voor het jaarthema gaan we uit van het lied “ Een mens te zijn op aarde “ zoals Huub Oosterhuis dat gedicht heeft.

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.


Overzicht van de vieringen

3 september: Dit huis vol mensen, weet Jij wie het zijn?                                                                                                      
Voorganger: Gerard Swüste

1 oktober: Jericho-lied (Jericho, Europa, Jericho). 
Voorganger : Geeske Hovingh

5 november: Blinde ogen verlicht ze .. 
Voorganger : Peter Vermaat
                                                              
3december: Om te zien een nieuwe aarde
Voorganger : Juut Meijer

7 januari: Stem als een zee van mensen
Voorganger : André Wesche

4 februari: Stilte nu...
Voorganger : Bettine Siersema

3 maart: Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen 
Voorganger : Kees Kok

7 april: Deze wereld omgekeerd
Voorganger : Alex van Heusden

5 mei: Ogen die mij zoeken
Voorganger : Kees Swan

2 juni: Die de aarde boetseerde
Voorganger : Bart-Jan van Gaart
 
terug