Viering zondag 2 oktober 2022

Viering zondag 2 oktober 2022
Aan de bezoekers van de Westfriese Ekkleisa
Inspirerende liederen als bron van bezieling
“Ander, ouder…”
 Geeske Hovingh preekt in de Westfriese Ekklesia
De tweede viering van het nieuwe seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 2 oktober 2022 om 11.00 uur. Het jaarthema voor dit seizoen 2022-2023 luidt: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”
In deze viering zal Geeske Hovingh spreken over “Ander, ouder, iemand in ons verborgen; plotseling oplaaiend vuur van visioenen…” (VL907). 
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.
Geeske Hovingh heeft culturele antropologie gestudeerd en is coördinator van het Wereldhuis in Amsterdam. Zij is een vaste gastspreker bij de Ekklesia Amsterdam.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 2 oktober te ontmoeten. U bent van harte welkom. 
Een hartelijke groet,
Marga de Groen,
namens het bestuur van de Westfriese Ekklesia
terug